Nelze žít bez instalatérů

Kdyby se měl našinec obejít bez existence a služeb instalatéra, zřejmě by to zvládnul. Ale když to domyslíme do důsledků, nebylo by to nic, oč bychom my lidé zrovna stáli. Někdo takový by si totiž musel v první řadě nosit vodu domů sám, a to z nějakého volně dostupného zdroje. Kvůli každému spláchnutí toalety aby běhal s kbelíkem někam k vodnímu toku nebo rybníku, při shánění vody by musel bedlivě zvažovat, kde tuto nabrat, aby byla aspoň relativně čistá, nebo by si ji musel za hříšné peníze kupovat balenou, o plné vaně by si mohl nechat leda tak zdát, sprcha by se v nejlepším případě nahradila zahradní konví… Všechno by se tedy dalo zařídit, ale nebylo by to praktické. A to už ani nemluvě o tom, že lidé ze sídel vzdálených od vody aby se raději přesunuli někam blíž a třeba i stanovali v lůnu matičky přírody, jen aby to k vodě neměli daleko.

starý kohoutek

A proč jsme takových problémů ušetřeni? Především proto, že existuje profese instalatér. Jsou to totiž právě takto nazývaní řemeslníci, kteří se nám starají o to, abychom měli k dispozici jak soustavu přivádějící nám tekoucí vodu tam, kde ji potřebujeme, tak i odpadní potrubí, jež se pro změnu zasluhuje o to, že nemusíme pracně vynášet splašky z našich bytů někam pryč.

vodní armatura

Instalatéři si tedy nesporně zasluhují naše uznání, bez instalatérů bychom mohli zapomenout na kdejakou výsadu, kterou nám civilizace nabídla. Kdykoliv potřebujeme zřídit vodovodní potrubí, k tomuto napojit žádoucí příslušenství a zajistit odvádění toho, co už nepotřebujeme, odpadní soustavou, a také kdykoliv se něco na těchto soustavách pokazí, jsou to právě instalatéři, kdo jsou pro nás k nezaplacení. I když k zaplacení tito obvykle jsou.

Lidé se už dnes zkrátka bez instalatérů neobejdou. A jestli tomu snad nevěříte, zkuste zapomenout na to, že máte doma koupelnu, WC, kohoutky a podobně. Záhy zjistíte, že to postrádáte. Tedy že postrádáte pomoc právě od instalatérů.