Roboti v gastronomii, budoucnost či zkáza?

Již v dnešní době můžeme hlavně v Asijských zemích potkat různé kuriozity. Některé z nich se však začínají stávat víc a víc regulérní a je možné, že v budoucnosti budeme tyto kuriozity vnímat jako naprosto regulérní věc. Jednou z těchto kuriozit jsou i robotičtí číšníci.

Lidé sedící v restauraci

Robotičtí číšnici mají svůj původ v Asii, přesněji řečeno, Číně. První restaurace, ve které vás obslouží pouze robotičtí číšníci, se nachází ve městě Kunshan City, které leží poblíž velkoměsta Šanghaj. Původně chtěl manažer této restaurace použít roboty pouze k uvítání lidí, ale nakonec skončil u restaurace, kde mají roboti hlavní slovo ve všech směrech, tedy vaří, roznášejí jídlo, vítají lidi a dokonce i uklízí. Roboti se v této restauraci pohybují pomocí černých pruhů na zemi, které je s pomocí optických čidel navádějí k danému cíli.

Krom Číny se však technologie robotů v restauracích rozšířila i do Japonska a odtud posléze i do dalších zemí. Jedním takovýmto příkladem je i kavárna Pepper PARLOR nacházející se v Tokiu. Zde roboti opět pracují jako číšníci, ale hostům i zatančí a zazpívají. Za tímto projektem stojí Japonská firma Softbank Robotics, která v budoucnosti plánuje rozšíření tohoto konceptu a export svých humanoidních číšníků i do západních zemí.
Počítačový kód

Dalším velkým místem, kde operují právě robotičtí číšníci, je San Francisco ve Spojených státech amerických. Vzhledem k tomu, že se poblíž nachází slavné Silicon Valley, to není žádné překvapení. Zde roboti pracují ve všech typech gastronomických zařízení, od restaurací, přes bary a hospody, až po kavárny a cukrárny. Bohužel se zdá, že v těchto místech bude rozvoj a integrace robotických číšníků pomalejší, neboť kvůli velmi vysokým cenám nájmů, které jsou zapříčiněny právě blízkou polohou Silicon Valley, muselo mnoho firem a společností zavřít své podniky a v lepším případě se pouze přestěhovat do lokalit s nižšími nájmy.

Budoucnost je nezastavitelná, stejně jako pokrok sám. Proto je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti budou k vidění roboti na každém kroku.