Práce na dohodu

S pojmy, jako jsou dohoda o provedení práce a dohoda o provedení pracovní činnosti, se setkávají převážně lidé, kteří si chtějí nějakým způsobem přivydělat. Většinou se tedy jedná o studenty, důchodce či ženy na mateřské dovolené. Ne každý si však uvědomuje, co přesně znamenají a jaké mají podmínky.
muž s dokumenty
Dohoda o provedení práce (DPP)
Podmínkou dohody o provedení práce je to, že musí být uzavřena písemně. Je možné ji uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů ročně, avšak u každého je maximální povolená hranice počtu odpracovaných hodin, která činí 300. Zákon umožňuje písemné odstoupení od DPP bez udání důvodu, pouze s výpovědní lhůtou, jež je dlouhá 15 dnů.
Hlavním specifikem dohody o provedení práce je, že z výdělku není odváděno sociální a zdravotní pojištění. Dále také platí, jestliže u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, tak při výdělku do 10 000 Kč výplata nepodléhá zdanění. Je třeba si dát pozor na to, že prohlášení k dani můžete mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Z toho tedy vyplývá, že pokud máte dohodu podepsanou u více zaměstnavatelů, tak prohlášení podepíšete tam, kde si vyděláte nejvíce peněz. Jestliže výplata bude činit nad 10 000 Kč, tak podlehne zdanění 15%.
mix mincí
Dohoda o provedení činnosti (DPČ)
První věc, kterou se dohoda o provedení činnosti odlišuje, je její omezení na maximální počet odpracovaných týdně. Kromě toho zde platí stejná pravidla jako u dohody o provedení práce, což znamená, že také musí být uzavřena písemně a lze od ní kdykoliv odstoupit bez udání důvodu a to s výpovědní lhůtou dlouhou 15 dnů. Smlouvu lze se zaměstnavatelem uzavřít na dobu určitou i neurčitou.
Dalším rozdílem je podléhání DPČ vůči dani a odvodům sociálního a zdravotního pojištění. V případě, že by vaše měsíční výdělky byly menší než 2 500 Kč, tak opět můžete podepsat prohlášení k dani a vaše výplata bude od zdanění ušetřena. Pokud máte měsíční výdělek nad 2 500 Kč, tak podléhá odečtení dani automaticky.
Co se týče zdravotního pojištění, tak pokud jej za vás neplatí stát (např. jste student)  nebo jej nehradíte z jiného příjmu, tak je nutno se nahlásit pojišťovně jako Osoba bez zdanitelných příjmů a následně si jej každý měsíc hradit sami. U sociálního pojištění to funguje tak, že je-li váš měsíční výdělek na 2 500 Kč, je vám strháváno automaticky.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup